Atbalsts

Jautājumi un atbildes

Ledusskapji un saldētavas

1. Kādēļ ledusskapis nedarbojas?
 •  Pārbaudiet, vai atverot ledusskapja durvis, iedegas gaisma
 • Pārbaudiet rozetes savienojumu ar kontaktdakšu
 • Ievietojiet kontaktdakšu citā sienas rozetē 
 • Pārbaudiet, vai citas elektroierīces darbojas, tās pievienojot šai rozetei
2. Kādēļ ledusskapis nedzesē?
 • Noregulējiet termostatu
 • Klausieties, vai dzirdat kompresora darbošanās skaņu
 • Klausieties, vai dzirdat, kā kompresors ieslēdzas un izslēdzas
3. Kādēļ ledusskapis dzesē nepietiekami?
 • Uzstādiet zemāku temperatūru
 • Pārbaudiet, vai durvis atbilstoši noslēdzas
 • Pārbaudiet, vai ledusskapī nav ievietots karsts ēdiens
4. Kādēļ ledusskapī ir pārāk auksts?
 • Atkārtoti noregulējiet temperatūras iestatījumu
 • Pārbaudiet, vai durvis ir pienācīgi noslēgtas – kārtīgi aizvērtas
5. Kādēļ ledusskapī ir noplūdis ūdens?
 •  Izplūdes caurule ledusskapja aizmugurē apakšā, iespējams, ir bloķēta
 •  Izplūdes cauruli var iztīrīt, ievietojot tajā tievu adāmadatu vai stienīti (uzmanību – nepielietojiet spēku, pastāv risks nodarīt bojājumus, ko nesedz ražotāja garantija)
6. Kādēļ saldētava pārlieku sasaldē produktus / tajā veidojas ledus?
 • Pārbaudiet temperatūras iestatījumu, pārliecinoties, ka tas nav pārāk zems
 • Pārliecinieties, ka durvis ir pilnīgi noslēgtas
 • Uz dažām stundām atvienojiet saldētavu no sienas rozetes
7. Kādēļ ledusskapis vibrē / trokšņo?
 • Pārbaudiet, vai ledusskapis ir līmeņots, ja nepieciešams noregulējiet atbalsta kājas
 • Pārbaudiet, vai starp sienu/grīdlīsti un ledusskapi ir pietiekama atstarpe

Ja šajos skaidrojumos neatradāt atbildi uz savu jautājumu, sazinieties ar mūsu servisa centru.


Televizori

1. Kādēļ televizors nedarbojas, to pievienojot sienas rozetei?
 • Pārbaudiet, vai mehāniskais slēdzis uz ierīces ir ieslēgtā pozīcijā
 • Pārbaudiet rozetes savienojuma vietu
 • Ievietojiet kontaktdakšu citā sienas rozetē
 • Pārbaudiet, vai citas elektroierīces darbojas, ja to kontaktdakšu ievieto šajā rozetē
2. Nevar noregulēt kanālus, izmantojot DVB-T uztvērēju
 • Pārliecinieties, ka antena ir pareizi pievienota
 • Pārliecinieties, ka antena ir pielāgota digitālā TV apraides signāla uztveršanai
 • Antena jāiestata uz staciju, kas pārraida DVB-T signālu
3. Televizors neatskaņo video no diska / USB atmiņas ierīces
 • Televizors atbalsta ierobežotu daudzumu video formātu. Jums jāizlasa lietošanas pamācība, lai noskaidrotu, kādus video formātus televizors atbalsta.
4. Kur var atrast televizora sērijas numuru?
 • Televizora korpusam aizmugurē ir piestiprināta uzlīme ar sērijas numuru. Nekādā gadījumā to nenoņemiet, pastāv risks zaudēt ražotāja garantiju
5. Kā jātīra televizora ekrāns?
 • Ekrāna virsma jāapstrādā ar mīkstu drānu, ar neitrālu mazgāšanas līdzekli, kas īpaši izstrādāts ekrānu tīrīšanai. Pārliecinieties, ka šķidrums neiekļūst televizora iekšpusē. Tas var izraisīt televizora bojājumus un garantijas zaudēšanu.
6. Pēc pārslēgšanās uz DVB-T režīmu, ekrānā parādās rūtiņas un netiek izvadīta skaņa
 • Tās ir tipiskas pazīmes vājam DVB-T signālam. Pārbaudiet, vai antena nav bojāta, piem., spēcīga vēja ietekmē.
 • Pārliecinieties, ka antena ir pareizi pievienota.

Ja šajos skaidrojumos neatradāt atbildi uz savu jautājumu, sazinieties ar mūsu servisa centru.

Jautājumi un atbildes

Ledusskapji un saldētavas

1. Kādēļ ledusskapis nedarbojas?
 •  Pārbaudiet, vai atverot ledusskapja durvis, iedegas gaisma
 • Pārbaudiet rozetes savienojumu ar kontaktdakšu
 • Ievietojiet kontaktdakšu citā sienas rozetē 
 • Pārbaudiet, vai citas elektroierīces darbojas, tās pievienojot šai rozetei
2. Kādēļ ledusskapis nedzesē?
 • Noregulējiet termostatu
 • Klausieties, vai dzirdat kompresora darbošanās skaņu
 • Klausieties, vai dzirdat, kā kompresors ieslēdzas un izslēdzas
3. Kādēļ ledusskapis dzesē nepietiekami?
 • Uzstādiet zemāku temperatūru
 • Pārbaudiet, vai durvis atbilstoši noslēdzas
 • Pārbaudiet, vai ledusskapī nav ievietots karsts ēdiens
4. Kādēļ ledusskapī ir pārāk auksts?
 • Atkārtoti noregulējiet temperatūras iestatījumu
 • Pārbaudiet, vai durvis ir pienācīgi noslēgtas – kārtīgi aizvērtas
5. Kādēļ ledusskapī ir noplūdis ūdens?
 •  Izplūdes caurule ledusskapja aizmugurē apakšā, iespējams, ir bloķēta
 •  Izplūdes cauruli var iztīrīt, ievietojot tajā tievu adāmadatu vai stienīti (uzmanību – nepielietojiet spēku, pastāv risks nodarīt bojājumus, ko nesedz ražotāja garantija)
6. Kādēļ saldētava pārlieku sasaldē produktus / tajā veidojas ledus?
 • Pārbaudiet temperatūras iestatījumu, pārliecinoties, ka tas nav pārāk zems
 • Pārliecinieties, ka durvis ir pilnīgi noslēgtas
 • Uz dažām stundām atvienojiet saldētavu no sienas rozetes
7. Kādēļ ledusskapis vibrē / trokšņo?
 • Pārbaudiet, vai ledusskapis ir līmeņots, ja nepieciešams noregulējiet atbalsta kājas
 • Pārbaudiet, vai starp sienu/grīdlīsti un ledusskapi ir pietiekama atstarpe

Ja šajos skaidrojumos neatradāt atbildi uz savu jautājumu, sazinieties ar mūsu servisa centru.


Televizori

1. Kādēļ televizors nedarbojas, to pievienojot sienas rozetei?
 • Pārbaudiet, vai mehāniskais slēdzis uz ierīces ir ieslēgtā pozīcijā
 • Pārbaudiet rozetes savienojuma vietu
 • Ievietojiet kontaktdakšu citā sienas rozetē
 • Pārbaudiet, vai citas elektroierīces darbojas, ja to kontaktdakšu ievieto šajā rozetē
2. Nevar noregulēt kanālus, izmantojot DVB-T uztvērēju
 • Pārliecinieties, ka antena ir pareizi pievienota
 • Pārliecinieties, ka antena ir pielāgota digitālā TV apraides signāla uztveršanai
 • Antena jāiestata uz staciju, kas pārraida DVB-T signālu
3. Televizors neatskaņo video no diska / USB atmiņas ierīces
 • Televizors atbalsta ierobežotu daudzumu video formātu. Jums jāizlasa lietošanas pamācība, lai noskaidrotu, kādus video formātus televizors atbalsta.
4. Kur var atrast televizora sērijas numuru?
 • Televizora korpusam aizmugurē ir piestiprināta uzlīme ar sērijas numuru. Nekādā gadījumā to nenoņemiet, pastāv risks zaudēt ražotāja garantiju
5. Kā jātīra televizora ekrāns?
 • Ekrāna virsma jāapstrādā ar mīkstu drānu, ar neitrālu mazgāšanas līdzekli, kas īpaši izstrādāts ekrānu tīrīšanai. Pārliecinieties, ka šķidrums neiekļūst televizora iekšpusē. Tas var izraisīt televizora bojājumus un garantijas zaudēšanu.
6. Pēc pārslēgšanās uz DVB-T režīmu, ekrānā parādās rūtiņas un netiek izvadīta skaņa
 • Tās ir tipiskas pazīmes vājam DVB-T signālam. Pārbaudiet, vai antena nav bojāta, piem., spēcīga vēja ietekmē.
 • Pārliecinieties, ka antena ir pareizi pievienota.

Ja šajos skaidrojumos neatradāt atbildi uz savu jautājumu, sazinieties ar mūsu servisa centru.